Hjo Stenstorps Järnväg

Bevarade byggnader    


Byggnader
 
Ett antal byggnader finns bevarade. De flesta är ombyggda ett antal gånger men några finns kvar i nära nog originalskick.
 

Blikstorp Stationshus 6463166,1397458  6460267,444716  Bostadshus. Exteriören delvis förändrad.
Dala Stationshus 6462572,1381335  6459481,428609  Bostadshus. Ombyggt. Stationsskyltarna finns kvar
Dala Godsmagasin     Förråd och garage. I mycket gott skick.
Dala Kiosk 6452790,1382810    Lusthus i trädgården Dimboholm.
Ekedalen Stationshus 6454272,1384588    Bostadshus. Ombyggt ett antal gånger.
Fridene Stationshus 6462756,1395633    Bostadshus. Ombyggt.
Grebban Godsmagasin 6468270,1407535    Flyttat. Används som förråd vid Mullsjödal, Hjo.
Hjo Lokstall 6466070,1411323    Verkstad m.m.
Hjo (Åsen) Banvaktstuga 6466426,1410603    Exteriören väl bibehållen.
Kavlås Banvaktstuga 6457381,1385798    Under renovering.
Kavlås Godsmagasin 6457590,1385620    Flyttat. Ingår som del av Dybatorpet söder om Kavlås station.
Kavlås Stationshus 6458059,1385938    Bostadshus. Ombyggt. Stationsskylten finns kvar.
Kavlås bruket Väntkur 6457365,1382980    Flyttad. Används som förråd i Kungslena.
Korsberga Godsmagasin 6465794,1400013    Magasin. Delvis renoverat.
Korsberga Dass 6465809,1400163    Förråd vid Korsberga festplats.
Korsberga Stationshus 6465794,1400013    Bostadshus. Ombyggt.
Ljunghem Banvaktstuga 6461179,1386143    Fritidsbostad. Exteriören delvis förändrad.
Mofalla Stationshus 6468182,1405658    Fritidsbostad. Exteriören mycket väl bibehållen. Stationsskyltarna finns kvar.
Mofalla Godsmagasin 6468227,1405643    Magasin. Relativt oförändrat.
Styrshult Stationshus 6466050,1408595    Flyttat tll Stampvägen 17 i Grebban, Hjo. Används som bostadshus.
Tidaholm Stationshus 6452153,1391223    Taxistation och tyristbyrå.
Vreten Stationshus 6462567,1388923    Används som bostadshus. Ombyggt.

Koordinater enligt x,y RT90 och N,E SWEREF 99.

Copyright © 2019 Stig Andersson