Hjo Stenstorps Järnväg

Stenstorp bvs   Visa bilder    


Banvaktstugan
Stugan låg ca en km öster om Stenstorps station.
 

1885 - 1888 Levander Johansson  Peter  
Sandström  Gunnar  

 åter till: Banvaktstugor

Copyright © 2018 Stig Andersson