Hjo Stenstorps Järnväg

Blikstorp bvs   Visa bilder    


Banvaktstugan
Stugan låg nordost om den västra vägkorsningen i Blikstorp.
 

1873 - 1880 Hellberg  Carl Johan Även föreståndare Blikstorps anhalt  
1880 - 1905 Persson  Gustav Även föreståndare Blikstorps anhalt  
1905 - ? Kihlberg  Gustaf Linus Även föreståndare Blikstorps anhalt  
? - 1946 Ringström  Hilmer Även föreståndare Blikstorps anhalt  

 åter till: Banvaktstugor

Copyright © 2018 Stig Andersson