Hjo Stenstorps Järnväg

Annefors bruk   Visa bilder    


Bruket
Annefors bruk anlades på 1760-talet av Fredrik Ulrik von Essen på Kavlås. Bruket lär ha fått sitt namn efter hans hustru Anne-Charlotte, från släkten Kruuse af Verchou på Vartofta herrgård.

På Annefors anlade von Essen ett manufakturverk och en plåthammare drivna av Tidans vatten. Bruket kom att byggas ut med flera verksamheter. Bland annat anlades ett tegelbruk.

År 1903 övertogs bruket av Annefors Bruks AB. Därefter 1919 av F. Johansson som lämnade över till sonen Evert Håfvenström år 1938.

Brukets verksamhet trappades ner under tidens lopp så att till slut endast tegelbruket återstod. Detta byggdes om åren 1937-1938. Brann ned 1942 men återuppbyggdes 1943. Tegelbruket lades ned 1965 och är i dag nästan helt rivet. Smedjan är sedan länge borta.


På tegelbrukets industribana användes tvålok:
- Accumulatorlok av delvis egen tillverkning.
Inköpt 1947. Skrotat 1953.

- Jenbacher Werke AG österrike tillverkat 1952.
Nr 1107. Typ JW15. Dieseldrivet. Loket skrotat 1971.

På utlastningsbanan till Fridene station skedde driften med häst.

Dessutom fanns en kort, elektrifierad bana för transport av bränt tegel mellan ugnen och tegellagret. Banan trafikerades av en självgående staplingsmaskin.
 

Annefors bruk
Anlagt 1760-talet 
Nedlagt 1965 
Industribanan anlagd 1946 till nya lertaget 
Industribanan nedlagd 1965. Samtidigt som tegelbruket 
Spårvidd 600mm 
Längd ca 1 km 
Trafik Två egna lok
Utlastningsspår HSJ
Utlastningsspår anlagt Början på 1900-talet 
Utlastningsspår nedlagt Omkring 1940 
Spårvidd 891 mm 
Längd 2,6 km 
Anslutning Omlastningsplats vid Fridene station 
Trafik Hästdrift
 
 Åter till: Fridene

Copyright © 2018 Stig Andersson